Technisch

De opmaak van druk- en printwerk in het XMAPS® systeem gebeurt volledig automatisch via standaard DTP software; de gebruiker kan zonder tussenkomst van een operator een PDF bestand ter beoordeling terugkrijgen. Na correcties kan het eindresultaat als PDF bestand verder worden verwerkt of als open DTP bestand naar een operator worden gestuurd om dit verder te perfectioneren.

De kracht van het systeem zit in de generieke XMAPS® publicatiestructuur, die het mogelijk maakt om snel te schakelen tussen verschillende publicaties en media. Deze is gebaseerd op XML en kan daardoor met uiteenlopende databronnen omgaan, denk aan database-, MS Word of Excel gegevens. Op die manier kunnen ook HTML bestanden worden aangemaakt die direct op een website of een app worden gepubliceerd.


De opbouw van XMAPS® is sterk modulair en maakt gebruik van standaarden zoals SQL, .NET, XML, XSLT, JDF en PDF. Integratie met bestaande systemen (bijvoorbeeld een website, een content- of media asset management systeem, CRM, ERP, PDM of MIS) is daardoor goed mogelijk.

 

Bij gebruik van Adobe InDesign of Adobe InDesign Server als opmaakengine kan het resultaat weer verder worden bewerkt in Adobe InDesign (ook op de Macintosh, gebruik van crossplatform fonts is in dat geval aan te bevelen).


Voor simpele documenten en variabele data toepassingen kan in plaats daarvan een PDF opmaakengine worden gebruikt, met hogere performance.