XMAPS Template Builder

XMAPS Template Builder is een plug-in voor Adobe InDesign CS4 en hoger die gebruikt wordt om templates te maken voor gebruik in de web to print module van het XMAPS Portal systeem. Hiermee kan een DTP-er aan een nieuw of bestaand document extra eigenschappen toevoegen die belangrijk zijn voor de automatische opmaak, zoals de manier van schalen van tekstkaders en afbeeldingen. Ook kan hiermee worden aangegeven welke gegevens die de klant invoert op welke positie terug moeten komen, met opties voor tussenvoegen van tekst, weglaten van paragrafen als de data leeg is etc.

Als het template klaar is kunnen de definities worden opgeslagen als een XML bestand dat samen met een package van het InDesign document geuplod worden binnen de XMAPS Portal beheeromgeving. Op die manier kan een DTP-er dus zelf nieuwe templates voor klanten klaarzetten zonder tussenkomst van een systeembeheerder of webmaster.

De plug-in is beschikbaar voor Adobe InDesign voor Windows en voor Mac OS X.