XMAPS Edit

XMAPS Edit is ontwikkeld voor het on-line redigeren en vertalen van InDesign documenten.

Dit verloopt via de volgende stappen:

 

  • De gebruiker uploadt een InDesign package (document plus afbeeldingen en fonts) naar de applicatie;
  • De applicatie 'scant' alle relevante kaders in het document en legt de inhoud daarvan vast in een database, inclusief de coördinaten en andere eigenschappen;
  • Via de browser kan men de pagina's in het document openen en de kaders aanklikken; de inhoud van het kader wordt getoond en kan nu worden bewerkt, zonder dat de toegekende stijlen wijzigen;
  • Bij een wijziging wordt het InDesign brondocument op de achtergrond aangepast en wordt het effect van de wijziging zichtbaar.

De beheerder kan instellen welke tekstkaders de gebruiker mag wijzigen op basis van diens rol; ook wordt de volledige historie van de wijzigingen bijgehouden. Verder kunnen er opmerkingen op de pagina geplaatst worden, bijv. instructies aan een DTP afdeling om iets met de lay-out of de afbeeldingen te doen.

 

XMAPS Edit maakt een efficiënte workflow mogelijk voor het beoordelen en redigeren van opgemaakte documenten, en is bijvoorbeeld inzetbaar bij vertalingen van productbrochures met een ingewikkelde opmaak.

 

Het is ook mogelijk om de gegevens in de database uit te wisselen met de vertaalsystemen bij een vertaalbureau, bijvoorbeeld volgens de XLIFF standaard. Ook kunnen de gegevens in een generiek XML formaat worden geëxporteerd en verder worden bewerkt.

 

Brochure